27 Jun 2016

Finanse

  • Articles
  • Responses
  • sty : 15 : 2016 - Interes panstwa
  • gru : 3 : 2015 - Brak pracy
  • gru : 3 : 2015 - Charakter swiadczen
  • gru : 3 : 2015 - Czas pracy
  • gru : 3 : 2015 - Dalsze leczenie

Featured articles

Obok zróżnicowania interesów państw i wielkich międzynarodowych zespołów publiczno-prawnych, szczególne interesy potężnych narodowych i ponadnarodowych podmiotów prywatnych powodują poważne utrudnienia zarówno dla swobody obrotu międzynarodowego,   Read More ...

Udział importu w pokryciu deficytu może w tej sytuacji sięgnąć 19% ogólnej podaży w skali wszystkich krajów rozwijających się. W przypadku niektórych krajów, import może   Read More ...

Organy pośrednictwa pracy jako służba społeczna, świadczą swe usługi bezpłatnie na rzecz poszukujących pracy, jednakże określone świadczenia, przede wszystkim zasiłki, przysługują tylko określonym uprawnionym, to   Read More ...

blog

Interes panstwa

Obok zróżnicowania interesów państw i wielkich międzynarodowych zespołów publiczno-prawnych, szczególne interesy potężnych narodowych i ponadnarodowych podmiotów prywatnych powodują poważne utrudnienia zarówno dla swobody obrotu międzynarodowego,   Read More ...

biznes

Interes panstwa

Obok zróżnicowania interesów państw i wielkich międzynarodowych zespołów publiczno-prawnych, szczególne interesy potężnych narodowych i ponadnarodowych podmiotów prywatnych powodują poważne utrudnienia zarówno dla swobody obrotu międzynarodowego,   Read More ...

Udział importu w pokryciu deficytu może w tej sytuacji sięgnąć 19% ogólnej podaży w skali wszystkich krajów rozwijających się. W przypadku niektórych krajów, import może sięgnąć aż 50% ich ogólnej konsumpcji zbóż. W tej sytuacji, obok różnych rodzajów wcześniej stosowanych już „broni ekonomicznych”, coraz częściej zaczęto w ostatnich latach sięgać w polityce światowej po tzw. broń żywnościową. Jest to broń niezwykle groźna i niebezpieczna. Bowiem, o ile można przez jakiś   Read More ...

Z uwagi na to, że złoża miedzi i cyny znajdowały się na ogół w miejscach bardzo od siebie oddalonych, a odkrycie nie znanych jeszcze skupień rud pod powierzchnią ziemi pozostawiano przypadkowi, brąz był względnie drogim metalem. Metalowe narzędzia i naczynia zaczęły się upowszechniać dopiero po pojawieniu się żelaza. Wykopaliska dające nam informacje o początkach pozyskiwania żelaza i jego przeróbce znowu prowadzą nas do Egiptu, Azji Mniejszej, Armenii i Indii, ale   Read More ...

Wydaje się niekiedy, że propozycje „humanizatorów” pracy są tak bezsporne, że aż podejrzane. Podejrzliwie spoglądam na prakseologów, którzy nie bardzo odróżniają oceny od dyrektyw, te zaś od zasad, którzy wobec tego od ocen jednym skokiem przechodzą do zasad, od nich do dyrektyw albo inaczej —od ocen do dyrektyw, a od dyrektyw do zasad. Oto na przykład mamy znaną nam ocenę skuteczności, porównującą wynik z celem. To wystarczy, żeby zaproponować dyrektywę:   Read More ...

W okresie kiedy modne były u nas książki C. Northcote Parkinsona czytałem jego Prawo zwłoki i dziwiłem się, że takie niezbyt dopracowane prawo zdobyło popularność: „zwłoka jest najbardziej zabójczą formą odmowy”. I to ma być ogólne prawo? Tadeusz Kotarbiński sformułował wspaniałe prawo kunktacji, które w formie bardzo ogólnikowej dyrektywy praktycznej brzmiałoby: „jeżeli zdarzenia toczą się w kierunku zgodnym z twoimi życzeniami, to zwlekaj i czekaj, aż spełni się zdarzenie przez   Read More ...

W metodzie dyfuzji gazowej, wykorzystującej dużą liczbę pomp służących do przepompowywania niezwykle korozyjnego gazowego sześciofluorku uranu (UF6) przez kolejne kaskady (było ich 3122), pojawił się problem korozyjnego oddziaływania na uszczelnienie (smary) w tych pompach. Rozwiązanie tego problemu przyczyniło się m.in. do opracowania przez firmę Du Pont de Nemours nowego materiału – teflonu, który dzisiaj jest powszechnie stosowany w gospodarstwach domowych. Ponieważ wykonanie rurociągów z litego niklu przerastało całą amerykańską produkcję   Read More ...

W razie wydania postanowienia sądu o braku podstaw do przyjęcia, szpital psychiatryczny obowiązany jest wypisać niezwłocznie taką osobę po doręczeniu postanowienia. Również o wypisaniu ze szpitala psychiatrycznego bez zgody osoby w nim przebywającej kierownik szpitala zawiadamia sąd opiekuńczy. W celu kontroli legalności przyjęcia i przebywania osób psychicznie chorych lub upośledzonych umysłowo w szpitalu psychiatrycznym i domu pomocy społecznej dla chorych lub z zaburzeniami psychicznymi, przestrzegania ich praw i warunków pobytu   Read More ...

Interes panstwa

Posted on sty - 15 - 2016

Komentowanie nie jest możliwe

Brak pracy

Posted on gru - 3 - 2015

Komentowanie nie jest możliwe